img


กองทัพทั้งสิบของมาร
ชื่อผู้แต่ง : พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ
จำนวนหน้า : 98 หน้า
เข้าอ่าน : 98 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-09 15:23:46 เข้าชม : 98 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
“กองทัพทั้งสิบของมาร” เป็นคำเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับมารว่า กิเลสกาม ความไม่ยินดี ความหิวกระหาย ความทะยานอยาก ความหดหู่และเซื่องซึม ความกลัว ความลังเลสงสัย ความหัวดื้อและลบหลู่คุณท่าน ลาภสรรเสริญ สักการะ และการยกตนข่มผู้อื่น เป็นเสมือนกองทัพทั้งสิบของมาร
หนังสือแนะนำ
ของว่าง
( เข้าชม : 302 ครั้ง )


ผลของงานคือทุนของเรา
( เข้าชม : 251 ครั้ง )


ปาฏิหาริย์สานใจ
( เข้าชม : 820 ครั้ง )