img


คู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่ง : เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
จำนวนหน้า : 50 หน้า
เข้าอ่าน : 104 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-09 15:22:22 เข้าชม : 104 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือที่มุ่งเสนอหลักการและแนวทางในการเสริมสร้างบุคคล และ/หรือการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ให้เป็นบัณฑิตของแผ่นดิน ผู้จะเป็นที่พึ่งและความหวังแผ่นดินที่จะช่วยนำพาสังคมประเทศชาติและโลกทั้งมวลไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ถูกต้องดีงาม สงบสุข สันติ และยั่งยืน
หนังสือแนะนำ
ของว่าง
( เข้าชม : 302 ครั้ง )


ผลของงานคือทุนของเรา
( เข้าชม : 251 ครั้ง )


ปาฏิหาริย์สานใจ
( เข้าชม : 820 ครั้ง )