img


ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่
ชื่อผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จำนวนหน้า : 122 หน้า
เข้าอ่าน : 114 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-09 15:19:48 เข้าชม : 114 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
"พวกมนุษย์ที่สร้างเทคโนโลยีขึ้นมานั้น เป็นพวกที่ต้องฝึกจริงๆ ต้องเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ แต่พอมีเทคโนโลยีพรั่งพร้อมขึ้น คนก็อยู่ง่าย สะดวกสบาย กลายเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยี และเมื่อนั้นความเพียรยายามในการสร้างสรรค์ ก็จะอ่อนกำลังลดน้อยลง คนจะเริ่มเฉือยชา เห็นแก่ความสะดวกสบาย พอใจอยู่กับการได้รับบำรุงบำเรอ...."
หนังสือแนะนำ
ของว่าง
( เข้าชม : 303 ครั้ง )


ผลของงานคือทุนของเรา
( เข้าชม : 252 ครั้ง )


ปาฏิหาริย์สานใจ
( เข้าชม : 821 ครั้ง )