img


บ่อเกิดแห่งบุญ
ชื่อผู้แต่ง : ดร.สนอง วรอุไร
จำนวนหน้า : 114 หน้า
เข้าอ่าน : 136 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-09 15:12:16 เข้าชม : 136 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
"ด้วยความปรารถนาดีที่จะบอกกล่าวไปยังผู้สนใจในธรรมะของพระพุทธโคดม หนังสือ บ่อเกิดแห่งบุญจึงได้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางนำพาชีวิต ไปสู่ความสวัสดีในกาลข้างหน้า"
หนังสือแนะนำ
ของว่าง
( เข้าชม : 303 ครั้ง )


ผลของงานคือทุนของเรา
( เข้าชม : 252 ครั้ง )


ปาฏิหาริย์สานใจ
( เข้าชม : 821 ครั้ง )