img
1544165806 เข้าชม : 108 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

    ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนด้านการใช้ระบบอ่านหนังสือออนไลน์ (Book online) ณ ห้องประชุมบ้านเชียงชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.2561 วิทยากรโดย นายวสันต์  อินทะ นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแม่ลาว  วันนี้ฝึกปฏิบัติเรื่อง การเชื่อมต่อลิงค์กับยูทูปผ่านระบบบริหารจัดการเวปไซด์ การอัฟโหลดวีดีโอบนยูทูป การสร้างเกมส์สปอตไลน์ จากโปรแกรมเพาเวอร์พอย การสมัครสมาชิกห้องสมุดผ่านโปรแกรม ภาคบ่ายเรียนรู้เรื่องข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ